بیمه اتومبیل بیمه توسعه


 بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني و حوادث سرنشين
(third party insurance and accident insurance of passengers )
 بر اساس قانون «بيمه اجباري شخص ثالث» كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظفند مسئوليت خود را در مقابل جبران خسارت هاي وارده به اشخاص ثالث نزديك از شركت هاي بيمه داخلي بيمه نمايند.
امروزه با توسعه استفاده از اتومبيل به عنوان يك وسيله نقليه و همه گير بودن اين مسئله بيش از هر زمان ديگر ضرورت بيمه شخص ثالث جهت اين وسيله نقليه احساس ميگردد. در اين نوع بيمه نامه كليه حوادثي كه منجر به زيان مالي و جاني اشخاص ثالث گردد تحت پوشش قرار مي گيرد. در اين نوع بيمه نامه پاره اي از پوشش ها اجباري است و پوشش هاي مازاد بر آن به صورت اختياري ارائه مي گردد.
بيمه حوادث سرنشين كه معمولا به همراه بيمه شخص ثالث ارائه مي گردد يكي ديگر از انواع پوشش بيمه هاي اتومبيل است كه در آن جبران غرامت صدمات بدني (فوت و نقص عضو و هزينه معالجات پزشكي) سرنشين وسايل نقليه اعم از راننده و مسافر كه تعداد آنها در بيمه نامه مشخص مي گردد در تعهد بيمه گر مي باشد.
در بيمه هاي شخص ثالث چنانچه شخصي يك يا بيشتر از يكسال سابقه عدم خسارت داشته باشد به تناسب تعداد سالها از تخفيف هایی برخوردار خواهد شد.

بيمه نامه بدنه اتومبيل
 در اين نوع بيمه نامه وسيله نقليه بيمه شده در مقابل انواع خطرات زير تحت پوشش قرار مي گيرد وخسارات جزئي و كلي وارد به اتومبيل بيمه شده اعم از ارزش لوازم به قيمت روز حادثه و هزينه هاي تعمير و غيره پرداخت مي گردد:
1. حوادث كلي و جزئي
2.  آتش سوزي و صاعقه و انفجار
3.  سرقت كلي وسيله نقليه
- خطراتي هم تحت عنوان خطرات اضافي در بيمه بدنه اتومبيل تحت پوشش قرار مي گيرد كه عبارتند از :
4.  سرقت قطعات در جا
5.  شكست شيشه و پاشيده شدن مواد اسيدي
6.  هزينه اياب وذهاب .
7.  سيل زلزله و آتشفشان 

- در بيمه بدنه نيز چنانچه شخص يك يا بيشتر از يكسال سابقه عدم خسارت داشته باشد به تناسب تعدد سالها از تخفيف هايی برخوردار خواهد شد

 
 


نظرات   

 
-1 #2 احمد نصير 1391-10-17 13:40
بيمه شخص ثالث اتومبيل توسعه چگونه است
 
 
0 #1 عباس پروانه 1390-03-02 17:12
از آقای رضاصیاد هنرور کد 906 آستانه به علت برخورد خوب پرسنل تشکر میکنم
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن