بیمه بدنه اتومبیل بیمه ایران

تعاریف بيمه بدنه اتومبيل

بيمه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارات ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل مورد بيمه اتفاق مي افتد و بطور معمول و در بيمه نامه هاي عادي شامل سه خطر : حادثه، آتش سوزي و دزدي كلي‌ مي باشد.
در بیمه های بدنه، بیمه گذار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی اتومبیل هایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند.کلیه مالکان اتومبیل ها و یا اشخاصی که در قبال اتومبیل مسئولیت دارند و اتومبیل از سوی مالک به آنها تحویل داده شده است به این بیمه نامه نیاز دارند.

این بیمه نامه اتومبیل شمارا در مقابل خطراتی همچون آتش سوزی،سرقت کلی،خساراتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه به آن وارد شود و ... تحت پوشش قرار میدهد.

خسارت ها و هزینه تحت پوشش بیمه بدنه

حادثه

خسارتی که از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگون و سقوط موضوع بیمه یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محصولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

آتش سوزي

آتش سوزي ناشي از صاعقه و انفجار نيز از خطرات تحت پوشش بيمه بدنه مي باشند و چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق شود خسارت آن قابل جبران مي باشد ولي چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههاي الكتريكي اتومبيل ناشي از كار آنها باشد قابل جبران نيست.

سرقت كلي

همانطوريكه از نام آن استنباط مي شود سرقت اتومبيل و يا وسائل اضافي آن كلا سرقت شود و ديگر كشف نگردد و يا آنكه اتومبيل به سرقت رفته كشف گرديده و پس از كشف مشخص شود لوازمي از آن به سرقت رفته باشد و يا در حين سرقت خساراتي به اتومبيل مورد بيمه وارد آيد.

خطرات تبعي و تكميلي

همانگونه كه ذكر گرديد خطرات ديگري در بيمه نامه بدنه اتومبيل تحت پوشش قرار مي گيرد كه در بيمه نامه هاي معمولي جزو خطرات اصلي بيمه شده نمي باشد اما بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اي اندك پوششهاي تكميلي مورد نظر خويش را دريافت نموده و ضمن تامين رضايت خاطر خويش ، موجبات بهره مندي از خدمات ارزنده اين شركت را براي خود فراهم نمايد.

خسارت های مستثنی شده یا غیر قابل جبران

1) خسارتهای ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان.

2) خسارتهایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.

3) خسارتهای وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آن که موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.

4) خسارتهای وارده بر اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.

5) خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.

6) خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه.

7) کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.

غیر قابل پوشش - خسارت های غیر قابل جبران یا خسارت هایی که از تعهد بیمه گر خارج است

1) خسارتهای ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم

2) خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای

3) خسارتهایی که عمداً توسط بیمه‌گذار، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود.

4) خسارتهای وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آن‌که عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

5) در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.

6) خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر و یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.

7) خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

انواع پوششهاي تکميلي بیمه بدنه

سرقت درجاي قطعات و لوازم وسيله نقليه

چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي گردد و همانگونه كه قبلا گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نمي باشد در اين صورت بيمه گذار   مي تواند هنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش ، رينگ ، لاستيك و...) را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .

لازم بذکر است ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از 20% ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد و حق بیمه مربوطه 3% ارزش کل قطعات و لوازم مورد تأیید کارشناس بازدید اولیه و توافق بیمه گر وبیمه گذار میباشد.

شكست شيشه به تنهايي

با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه و يا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران مي باشد.

غرامت ايام تعميرات

در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام كارشناسي براي مدتي الزاما در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينه هاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت كار مفيد روي آن به عهده بيمه گر مي باشد و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه اي اندك به هنگام صدور بيمه تحت پوشش قرار  مي گيرد و بيمه گذار در اين راستا نيز از خدمات بيمه اي مورد نظر خويش بهره مند مي گردد.

لازم به ذكر است حداکثر تعهد بیمه گر برای مدت 30 روز عدم استفاده از وسیله نقلیه خواهد بود که به ازای هر روز 20.000 ریال میباشد و سه روز اول آن به عنوان فرانشیز کسر خواهد گردید مشروط به اینکه جمع کل غرامت بابت ایام عدم امکان استفاده از اتومبیل از 20% مبلغ خسارت برآورده شده تجاوز نکند،مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت تعیین میشود.

نوسانات قيمت

افزایش ارزش وسایل نقلیه مورد بیمه به علت نوسانات قیمت مشروط بر اینکه وسیله نقیله هنگام صدور بیمه نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد می تواند تا میزان 25% ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گیرد. بدیهی است افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه به علت نوسانات قیمت فقط در خسارت های جزیی و حداکثر تا مبلغ 10.000.000 ریال قابل پرداخت می باشد، حق بیمه مربوطه برابر 5% حق بیمه سالانه بیمه بدنه تعیین و محاسبه می گردد.

بلاياي طبيعي (سیل - زلزله - آتشفشان )

مطابق ماده پنجم بند 2 شرایط عمومی بیمه نامه خطرات طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، آتشفشان از خطرات مورد تعهد بیمه گر مستثنی گردیده ولی برابر با موافقت هییت مدیره محترم شرکت مقرر گردید از تاریخ 07/09/77 پوشش مذکور در تعهدات بیمه گر قرار گیرد. حق بیمه مربوطه 5% حق بیمه سالانه بیمه نامه بدنه اتومبیل تعیین و محاسبه می گردد.

خطرات ناشي از مواد شيميايي

جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز بادرخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه مختصر مي تواند بعنوان پوشش تكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد .

اصطلاحات مرسوم در مورد بيمه بدنه اتومبيل

بيمه گر : شرکت بيمه

بيمه گذار : مشتري يا مالک اتومبيل و يا شخصي که در قبال اتومبيل مسئوليت دارد و اتومبيل از سوي مالک به وي تحويل داده شده مي تواند نفع بيمه اي يا مسئوليت خود را در قبال نگهداري از اتومبيل نزد شرکت بيمه ، بيمه کند و بيمه نامه را بنام خود نيز صادر مي نمايد.

فرانشيز : در قانون بيمه بخشي از هزينه خسارت بعهده راننده يا بيمه گذار مي باشد که به آن فرانشيز مي گويند که در حادثه و آتش سوزي ده درصد و در سرقت بيست درصد ميباشد و حداقل مبلغ 500.000 ريال است.

هرگاه حادثه اي تکرار شود فرانشيز در مراحل بعد به همان ميزان افزايش مي يابد .

سرقت کلي و جزيي : سرقت کلي به معناي دزديده شدن کل اتومبيل است اما چنانچه وسيله اي مثل راديو ضبط و ساير وسايل اضافي دزديده شود ( بدون آنکه اتومبيل بسرقت برده شود ) سرقت جزيي ناميده مي شود که همانگونه که ذکر شد سرقت جزيي جزو خطرات اصلي بيمه بدنه نيست و در صورت نياز بيمه گذار مي تواند بعنوان پوشش اضافي اقدام به خريد آن بنمايد.

استهلاک : اتومبيلهاي مورد بيمه پس از 3 سال استفاده و کاربري دچار استهلاک مي شوند و در چنين شرايطي ارزش لوازم آن بعنوان لوازم مستعمل شناخته شده و از قيمت لوازم دست اول کمتر است که در هنگام محاسبه خسارت براي تطبيق هزينه لوازم نو با هزينه لوازم آسيب ديده که جنبه مستعمل پيدا نموده رقمي بعنوان استهلاک از خسارت بدنه کسر مي شود .

بازديد اوليه : براي اطمينان از سلامت اتومبيل در هنگام خريد بيمه ضروري است اتومبيل توسط کارشناس شرکت بيمه بازديد شود به اين امر اصطلاحا بازديد اوليه مي گويند.

چنانچه بيمه گذار قبل از پايان مهلت اعتبار بيمه بدنه مجددا براي سال بعد اقدام به خريد بيمه نامه نمايد نيازي به بازديد اوليه نمي باشد . اما اگر تاريخ اعتبار بيمه نامه پايان گرفته و مشتري پس از پايان مهلت بيمه اقدام به خريد بيمه نامه مجدد بنمايد لازم است که اتومبيل وي توسط کارشناس مجدداً بازديد و سلامت آن تاييد شود.

بازديد مجدد : هر زمان خسارتي اتفاق افتاده و بيمه گذار مبلغ خسارت و يا تعمير اتومبيل را از شرکت بيمه دريافت نمايد موظف است پس از تعمير اتومبيل را به رؤيت کارشناس بيمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بيمه اطلاع يافته و در بيمه نامه اين موضوع ذکر شود به اين امر اصطلاحا بازديد مجدد ( پس از خسارت ) مي گويند. علت اين امر آنست که مشتري موظف است پس از دريافت خسارت اتومبيل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتي وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جديد است يا قبلي.

اصل حسن نيت : اگر چه قوانين و مقررات مدون در بيمه تمام اقدامات لازم را معين و تعريف نموده است اما اساس فعاليت بيمه از سوي بيمه گر و بيمه گذار حسن نيت طرفين مي باشد که در بسياري موارد مبناي اوليه خريد بيمه و يا پرداخت خسارت اصل حسن نيت مي باشد.

شرايط عمومي : کليه مقررات تعيين شده در بيمه که طرفين ملزم به رعايت آن هستند شرايط عمومي بيمه نامه ناميده  مي شود که معمولا ضميمه برگ بيمه نامه مي باشد و براي کليه خريداران بيمه بدنه اتومبيل و شرکت هاي بيمه قابل اجرا مي باشد.

شرايط خصوصي : هر شرط و يا قراري که بين بيمه گذار و بيمه گر خارج از شرايط عمومي در نظر گرفته شود بعنوان شرايط خصوصي آن بيمه نامه تلقي گرديده و بايستي بعنوان شرط خصوصي و استثنا در بيمه نامه ذکر شود تا طرفين ملزم به اجراي آن باشند .

نظرات   

 
0 #1 سؤالGuest 1392-02-17 19:49
با سلام . زاپاس ماشین ما رو دزد برد در صورتی که دزدگیر داشت.سؤال من اینه که زاپاس هم شامل بیمه بدنه هست؟
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن