بیمه شخص ثالث بیمه ایران

مقدمه

بيمه شخص ثالث همانگونه كه از نام آن مشخص مي گردد ، خسارتهاي وارد به اشخاص ثالث را پوشش مي دهد و چون با عنوان اتومبيل مطرح مي شود پس خسارتهايي كه رانندگان اتومبيل به افراد ثالث و اموال آنها وارد مي نمايند ، بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل نام دارد.

تبصره 1 : شخص ثالث به كليه افرادي مي گويند كه در هنگام رانندگي ممكن است به آنها برخورد نمائيم. البته بعضي اشخاص ثالث تلقي نمي شوند ، مثل : مالك ، بيمه گذار، راننده و وابستگان درجه 1 و افراد تحت تكفل آنها مثل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند فرزند آنها و اجداد تحت تكفل. (بجز خواهر و برادر)

طبق ماده 1 قانون شخص ثالث همه كساني كه اقدام به رانندگي مي نمايند ملزم به خريد بيمه نامه شخص ثالث مي باشند.


انواع پوششهاي بيمه شخص ثالث و سرنشین

الف) خسارت مالی: خسارتهاي وارد به اموال افراد ثالث كه خسارت مالي ناميده مي شود و جبران كننده خسارت وارده به وسائل منقول و غيرمنقولي است كه با اتومبيلي بيمه شده برخورد نموده و آسيب ديده است.
ب‌) خسارت جانی: خسارتهاي وارد به جان افراد ثالث كه خسارت جاني يا بدني ناميده مي شود و شامل فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه با مورد بيمه مي باشد.
پس بيمه نامه شخص ثالث داراي دو پوشش مالي و جاني است كه جبران اين خسارتها حداكثر مطابق تعهدات ذكر شده در بيمه نامه از سوي شركت بيمه قابل جبران مي باشد.
ج) خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.(تبصره 6 ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)

تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه شخص ثالث

بيمه گر : شركت بيمه
بيمه گذار : مشتري بيمه
مورد بيمه : شخص يا وسيله و يا سرمايه اي كه بيمه شده.
حق بيمه : مبلغي است كه بابت خريد بيمه به شركت بيمه پرداخت مي شود و در اصطلاح عموم همان نرخ تعيين شده بابت خريد بيمه است.
خسارت : زياني كه مقصر حادثه به افراد ثالث وارد مي نمايد كه در خسارتهاي جاني يا بدني به آن غرامت بدني هم مي گويند و بر اساس رأي دادگاه ملاك محاسبه قرار مي گيرد.
شخص ثالث : كليه افراد غير از راننده ، مالك و بيمه گذار و افراد تحت تكفل آنها كه در هنگام رانندگي در مقابل راننده قرار مي گيرند و احتمال حادثه براي آنها و اموالشان وجود دارد.
زيانديده : افرادي هستند كه در هنگام رانندگي و استفاده از مورد بيمه احتمال خطر براي آنها وجود دارد. زيانديده همان شخص ثالث است.
بيمه مسئوليت : بيمه اي كه مسئوليت بيمه گذار را در مقابل افراد ثالث پوشش مي دهد.
پس بيمه شخص ثالث نوعي بيمه مسئوليت است.
پيشنهاد بيمه : درخواستي است كه بيمه گذار هنگام خريد بيمه نامه به بيمه گر ارائه مي دهد و در آن مشخصات مورد بيمه و تقاضاي خود را اعلام مي نمايد. اظهارت بيمه گذار در برگ پيشنهاد و در بيمه نامه قيد گرديد. و در هنگام پرداخت خسارت به زيانديده مورد نظر قرار مي گيرد.
خسارت مالي : خسارتهايي است كه به مال افراد ثالث وارد مي شود.
خسارت جاني : خسارتهايي است كه به جان افراد ثالث وارد مي شود و شامل فوت ، نقص عضو كلي و جزئي و هزينه پزشكي است.
كروكي يا گزارش انتظامي : گزارشي است كه نيروي انتظامي در هنگام بروز حادثه تهيه مي نمايد و زيانديده ملزم است براي دريافت خسارت آنرا به شركت بيمه ارائه نمايد.
ديه : خسارتهاي جاني ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زيانديده مي نمايد و در دين مبين اسلام و محاكم قضايي كشورهاي اسلامي ميزان ديه را شرع مشخص كرده و در قانون شخص ثالث ملاك عمل قرار گرفته است.
انواع ديه : انواع معمول ديه در حال حاضر شتر ،‌ گاو و گوسفند است و ارزانترين نوع ديه با توجه به تعداد آن 100 شتر براي يك ديه كامل يك مرد مسلمان و 133 شتر براي يك ديه كامل مرد در ماه حرام معمول گرديده است و مقصر نيز مي بايست نوع ديه را بر اساس شتر انتخاب نمايد تا با توجه به تعهد شركت هاي بيمه بر مبناي شتر مشكلي در پرداخت ديه نداشته باشد.


نظرات   

 
0 #3 khmahdi85@yahoo.com 1391-04-12 11:47
چون دارم برای یک کارخانه انجام وظیفه میکنم دوست دارم هزینه هاشون کمتر شودو ..
 
 
+1 #2 محمدرضا ویسیبور 1391-02-29 22:20
باافزایش قیمت بیمه شخص ثالث فکری برای مابازنشستگان کم درامدبکنید مابرای بیمه باید حقوق یک ماه خود راکامل تقدیم کذیم وتاچندماه بعدا یابدهکارویابدون خرجی بمانیم ..باتشکر
 
 
+1 #1 شعبانی 1390-05-10 15:22
باتشکر ولی اصلا سایت جالبی ندارید نحوه اطلاع رسانی بسیار ضعیف است به امید دیدن سایت بهتری ازشما.
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن