متقاضيان كار در صنعت بيمه، در صورتيكه متقاضي يكي از موارد ذيل مي باشيد

اخذ نمايندگي بيمه
استخدام در شركت هاي بيمه 
كار در نمايندگي هاي بيمه
كار به عنوان بازارياب بيمه 
كار به عنوان كارشناس بيمه

رزومه خود را تكميل نماييد تا با شما تماس گرفته شود

ما به عنوان پل ارتباطي ميان كارفرمايان و كارجويان رزومه هاي تكميل شده را در اختيار نمايندگان، كارگزاري ها و شركت هاي بيمه كه با ما در ارتباط هستند قرار مي دهيم

براي ثبت نام روي گزينه ثبت نام كليك كنيد