مراکز پرداخت خسارت

در زیر، لینک دسترسی به مراکز پرداخت خسارت هریک شرکت های بیمه به تفکیک قرارداده شده است. در صورت هرگونه اصلاح و یا خطا با ما در ارتباط باشید. با تشکر

بیمه آسیا
مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا

بیمه البرز
مراکز پرداخت خسارت بیمه خودرو

بیمه ایران
مراکز پرداخت خسارت در تهران

بیمه دانا
مراکز پرداخت خسارت بیمه دانا

بیمه پارسیان
مراکز پرداخت خسارت بیمه پارسیان

 بیمه پاسارگاد

بیمه توسعه
مراکز پرداخت خسارت بیمه توسعه

بیمه دی

بیمه رازی
مراکز پرداخت خسارت بیمه رازی

بیمه سامان

بیمه سینا
مراکز پرداخت خسارت بیمه سینا

بیمه کارآفرین
مراکز پرداخت خسارت بیمه کارآفرین

بیمه معلم

بیمه ملت
مراکز پرداخت خسارت بیمه اتومبیل
مراکز پرداخت خسارت غیر خودرو

بیمه میهن

بیمه نوین
مراکز پرداخت خسارت بیمه نوین

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن